rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Przedszkole ul. Mazowiecka 56

Przedszkole ul. Zelwerowicza 14

ROZPOCZYNAMY rekrutacje do przedszkola na rok szkolny  2023/2024

 

 

Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie formularza rekrutacyjnego przedszkola na ul. Bałtyckiej należyhttp://niebieskimotylek.pl/zapisy-do-przedszkola

(w przypadku n owego oddziału proszę wybrać placówkę na ul. Mazowieckiej a w uwagach wpisać BAŁTYCKA)

  • dla dzieci uczęszczających już do przedszkola w terminie od 01.02 do 10.02.2023 r.
  • dla absolwentów żłobka Zielony Motylek od 01.02 do 10.02.2023
  • dla rodzeństwa dzieci uczęszczających do żłobka Zielony Motylek lub przedszkola Niebieski Motylek w terminie od 11.02 do 17.02.2023 r.
  •  dla dzieci spoza placówki w terminie od 18.02 do 28.02.2023 r.
  1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola może w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymać maksymalnie 10 pkt, 6 pkt, w pierwszym etapie i 4 pkt w drugim:
  • Bycie wychowankiem przedszkola Niebieski motylek luz żłobka Zielony Motylek (3 pkt)
  • Posiadanie rodzeństwa w przedszkolu Niebieski Motylek luz żłobku Zielony Motylek (2pkt),
  • Posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (1pkt)
  1. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu do przedszkola będzie decydowała data wpłynięcia wniosku internetowego.

 

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz