rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Przedszkole ul. Mazowiecka 56

Przedszkole ul. Zelwerowicza 14

ROZPOCZYNAMY rekrutacje do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

 

Rekrutacja do przedszkola przebiega dwuetapowo.

  • W pierwszym etapie przyznaje się punkty za:
  1. kandydat jest już wychowankiem przedszkola Niebieski Motylek lub żłobka Zielony Motylek,
  2. kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu Niebieski Motylek lub żłobku Zielony Motylek,
  3. kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym kandydata. Brak zgłoszenia się rodzica na rozmowę kwalifikacyjną jest równoznaczny z jego rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do przedszkola. Rozmowy będą przeprowadzane osobiście lub telefonicznie.

 

W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu do przedszkola będzie decydowała data wpłynięcia wniosku internetowego.

 

Julia Szargut GSM 698540532

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć