Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek” w Rzeszowie w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niebieski Motylek”, nr RPPK.09.01.00-18-0010/16 zwraca się z prośbą o odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 0/2017 na dostawę sprzętu multimedialnego do przedszkola zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem.