Rekrutacja do Nowego odziału Zelwerowicza 14

Przedszkole ul. Zelwerowicza 14

W chwili obecnej prowadzimy nabór dzieci do przedszkola w ramach projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek” realizowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

Opłata miesięczna za pobyt wraz z wyżywieniem wyniesie 250,00 zł.

Poniżej szczegóły projektu:

Tytuł projektu: Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek”

Wnioskodawca: Julia Szargut

Okres realizacji: 01.04.2017-31.08.2018

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na terenie powiatu rzeszowskiego i Rzeszowa poprzez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu "Niebieski Motylek" w Rzeszowie oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe z logopedii, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki w okresie do 31.08.2018 roku.

Grupa docelowa:  30 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa lub pow. rzeszowskiego

 

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem kształcenia specjalnego

 

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy wypełnić poniższy formularz.
W odpowiedzi dostaną Państwo potwierdzenie rezerwacji miejsca wraz z kompletem dokumentów

http://niebieskimotylek.pl/zapisy-do-przedszkola


Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz