Projekty Unijne

Przedszkole ul. Zelwerowicza 14

OBECNIE w PRZEDSZKOLU REALIZOWANY PROJEKT UNIJNY

„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niebieski Motylek”

Projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niebieski Motylek” realizowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na terenie powiatu rzeszowskiego i Rzeszowa poprzez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu "Niebieski Motylek" w Rzeszowie oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe z logopedii, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki w okresie do 31.08.2018 roku.

Grupa docelowa:  30 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa lub pow. rzeszowskiego

Wartość projektu: 596 233,75zł

Wnioskodawca: Julia Szargut

Projekt realizowany jest od dnia 01.04.2017 do 31.08.2018 roku.

wstecz