Kadra

307julia.png

JULIA SZARGUT - DYREKTOR

Dyplomowana Opiekunka Dziecięca oraz absolwentka studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Zasobami Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Strategiczne. 
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz
studia podyplomowe o kierunku Pedagogika oraz Oligofrenopedagogika.

Od 2011 roku Dyrektor Prywatnego Żłobka Zielony Motylek w Rzeszowie a od września 2013 Dyrektor  Niepublicznego Przedszkola Niebieski Motylek.
Jest matką dwójki dzieci i od lat poszerza swoją wiedzę studiując literaturę fachową, oraz poprzez spotkania ze specjalistami i udział w warsztatach.

"Priorytetem mojej pracy zawodowej jest uśmiech na twarzy dziecka ponieważ gdy dziecko jest szczęśliwe to prawidłowo się rozwija i z łatwością przyswaja wiedzę i umiejętności."

 

Pani GOSIA - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (wychowawca grupy Motylków)

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Posiada wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi w przedszkolu. Jest osobą cierpliwą, życzliwą, optymistycznie patrzącą w przyszłość.

„Praca z dziećmi daje niesamowitą radość i satysfakcję. Ważne, by pozwolić im na autentyczne bycie sobą wraz ze wszystkimi upodobaniami oraz zainteresowaniami i umiejętnie wykorzystywać to w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jest to dla mnie osobiście niezwykłe wyróżnienie, by móc oddziaływać na rozwój i osobowość dzieci.”

 

Pani ANIA - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (wychowawca grupy Pszczółek)

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz diagnozę z terapią pedagogiczną. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako nauczyciel przedszkola, pedagog szkolny i wychowawca.

Praca z dziećmi zafascynowała mnie wspólnym odkrywaniem świata, radością ze wspólnej nauki i  zabawy. Z pasją i troską staram się więc wzbogacać dziecięcy świat, dostosowując metody nauczania do indywidualnych predyspozycji dzieci,  ponieważ każde dziecko jest niepowtarzalne, wyjątkowe i jedyne!

 

Pani Agnieszka – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Ukończyła studia licencjackie z Nauk o Rodzinie o specjalności terapia zajęciowa oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim. W trakcie studiów opiekowała się dziećmi na praktykach studenckich w domu dziecka oraz w świetlicy. Jest osobą miłą, troskliwą oraz łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi.

„Opiekowanie się dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i przyjemność, ponieważ widząc szczęśliwe dziecko  czuję się spełniona mając świadomość, że w pewien sposób przyczyniłam się do jego uśmiechu czego następstwem jest prawidłowe rozwijanie się."

 

Pani Joanna – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe budowała poprzez praktyki studenckie w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Pracowała jako pedagog szkolny i doradca zawodowy w gimnazjum oraz jako opiekunka dziecięca w żłobku. Jest trenerem Akademii Nauki, gdzie prowadzi kursy technik szybkiego czytania i rozwoju intelektu.

Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą i pełną energii. Doświadczenie zawodowe, które udało mi się zgromadzić, utwierdziło mnie w przekonaniu, że każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na pełne poświęcenie i zaangażowanie, a każdy ich uśmiech rekompensuje wysiłek jaki wkładam w moją pracę.

 

JULIA SZARGUT - DYREKTOR

Dyplomowana Opiekunka Dziecięca oraz absolwentka studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Zasobami Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Strategiczne. 
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz
studia podyplomowe o kierunku Pedagogika oraz Oligofrenopedagogika.

Od 2011 roku Dyrektor Prywatnego Żłobka Zielony Motylek w Rzeszowie a od września 2013 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Niebieski Motylek.
Jest matką dwójki dzieci i od lat poszerza swoją wiedzę studiując literaturę fachową, oraz poprzez spotkania ze specjalistami i udział w warsztatach.

"Priorytetem mojej pracy zawodowej jest uśmiech na twarzy dziecka ponieważ gdy dziecko jest szczęśliwe to prawidłowo się rozwija i z łatwością przyswaja wiedzę i umiejętności."

 

Pani LUCYNA - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (wychowawca grupy Pszczółek) 

Ukończyła studia licencjackie o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia magisterskie o specjalności Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją wiedzę pedagogiczną miała okazję doskonalić podczas praktyk studenckich w szkole podstawowej i przedszkolu, jako wolontariuszka w Akademii Przyszłości czy animatorka zabaw dla dzieci.

„Sięgając pamięcią do najmłodszych lat przypominam sobie cudowne poczucie beztroski, szczęścia i nieustającej radości z najmniejszych rzeczy. Chwile z wczesnego dzieciństwa są tymi, do których wracamy najchętniej i z perspektywy czasu wspominamy je się z ogromnym wzruszeniem. 
W swojej pracy pamiętam, że każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju i wyjątkowe dlatego tak ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego malucha, z poszanowaniem jego godności i autonomii.
Bardzo cenię też fakt, że to my – dorośli dzięki dzieciom, możemy uczyć się z nimi świata na nowo i ponownie spojrzeć na niego dziecięcymi oczami."

 

Pani JOANNA NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (wychowawca grupy Motylków)

Pani Joanna ukończyła studia pedagogiczne o specjalizacji pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna .

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła podczas licznych praktyk m.in. w żłobku, i świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej oraz pracy  zawodowej  w żłobku Zielony Motylek.
Współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA w Rzeszowie, gdzie uczestniczyła w wielu szkoleniach i zajęciach warsztatowych z zakresu pedagogiki zabawy. Po pracy z wielką przyjemnością i zaangażowaniem prowadzi działania animacyjne dla dzieci na różnych imprezach plenerowych

 W swojej pracy z dziećmi jestem odpowiedzialna i otwarta na wszelkie potrzeby podopiecznych. Każdy dzień z dziećmi w żłobku jest dla mnie wyzwaniem i dostarcza wiele nowych doświadczeń. Najważniejszy jest dla mnie uśmiech dziecka, który daje mi samej dużo radości, a przede wszystkim motywuje do dalszego działania”.

 


Pani Beata NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Pani Beata jest absolwentką Pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam studia podyplomowe w Zakresie diagnozy, terapii pedagogicznej i terapii wad wymowy, a także kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagiki.

Prywanie jest szczęśliwą mamą, uwielbia kulinaria, literature, prace manualne i kabatet. Cechuke ją pozytywne nastawienie do życia.

"Pracując z najmłodszymi czuję się z tego powodu spełniona i wiem, że wybrałam ten zawód z powołania. Jestem osobą pogodną, cierpliwą, wrażliwą. Praca z dzieckiem daje mi wiele radości, satysfakcji a zarazem jest wielkim wyzwaniem. Bardzo ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka, odkrywanie jego możliwości, wspólne pokonywanie słabości i otaczającego nas święta."

 

 

Pani Monika POMOC NAUCZYCIELA

Pani Monika ukończyłam Pedagogikę ze specjalnością resocjalizacyjną na Uniwersytecie Rzeszowskim, jednak podczas licznych praktyk m.in. w szkołach podstawowych, przedszkolu i Domu Dziecka zrozumiała, że praca z dziećmi jest tym, co daje jej największą satysfakcję.

"W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście, empatia oraz ukierunkowanie na wszechstronny rozwój dziecka. Jestem osobą pełną energii, wesołą, a w mojej głowie ciągle pojawiają się nowe i ciekawe pomysły."

Program
Przedszkole NIEBIESKI MOTYLEK w Rzeszowie jest placówką niepubliczną. To placówka dwuoddziałowa, przygotowana do zapewnienia opieki 30 dzieciom, oferująca swoje usługi 11 godzin dziennie. Jest to czas dostosowany do potrzeb rodziców rozpoczynających i kończących pracę w różnych porach dnia.

Prowadzimy nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem nastawionym na rozwój aktywności dzieci.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o programy edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, pt. „Razem w przedszkolu” – wydawnictwa WSiP.
Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy nauki globalnego czytania, zajęć ruchowych wg. W. Sherborne, zajęć logopedycznych, oraz pedagogiki zabawy.

W naszym przedszkolu odbywają się różne działania według rocznego planu pracy przedszkola, planu wychowawczego oraz profilaktycznego, koncepcji pracy przedszkola, a także kalendarza imprez przedszkolnych.
 Organizujemy różne formy pracy z małymi dziećmi. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda).
 
Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej, kształcenia zintegrowanego, języka angielskiego. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka,przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.
Przedszkole NIEBIESKI MOTYLEK w Rzeszowie jest placówką niepubliczną. To placówka dwuoddziałowa, przygotowana do zapewnienia opieki 30 dzieciom, oferująca swoje usługi 11 godzin dziennie. Jest to czas dostosowany do potrzeb rodziców rozpoczynających i kończących pracę w różnych porach dnia.

Prowadzimy nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem nastawionym na rozwój aktywności dzieci.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o programy edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, pt. „Razem w przedszkolu” – wydawnictwa WSiP.
Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy nauki globalnego czytania, zajęć ruchowych wg. W. Sherborne, zajęć logopedycznych, oraz pedagogiki zabawy.

W naszym przedszkolu odbywają się różne działania według rocznego planu pracy przedszkola, planu wychowawczego oraz profilaktycznego, koncepcji pracy przedszkola, a także kalendarza imprez przedszkolnych.
 Organizujemy różne formy pracy z małymi dziećmi. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda).
 
Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej, kształcenia zintegrowanego, języka angielskiego. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka,przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.
Bezpłatne zajęcia dodatkowe

1. ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (30 min dla każdej z grup - dwa razy w tygodniu)

Kursy języka angielskiego dla dzieci organizowane są przez Szkołę Języków Obcych PROMAR i odbywają się 3 razy w tygodniu, po 30 minut.

Promar to 24-letnie doświadczenie w nauczaniu języków dla dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia. Kadrę stanowią wyłącznie doświadczeni i sprawdzeni lektorzy polscy oraz native speakerzy. Oprócz szkoły języków obcych, Promar prowadzi także przedszkole anglojęzyczne – w którym języka angielskiego używa się podczas całego pobytu dziecka, szkołę podstawową, gdzie nauczanie odbywa się w języku polskim i angielskim.

Bazując na tych doświadczeniach, Promar przygotował autorską metodę nauczania o nazwie PROMI. Opisuje ona zasady, które lektorzy wykorzystują podczas zajęć z dziećmi:

Perception /percepcja/ Dzieci uczą się wszystkimi zmysłami. Dziecko najlepiej przyswaja język nie tylko kiedy słucha i patrzy, ale również kiedy dotyka, rusza się, biega, skacze, mówi i śpiewa. Taka nauka jest skuteczna i przyjemna dla dziecka.

Routine /rutyna/ Zajęcia odbywają się według schematów, które zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Observation /obserwacja/ Poprzez obserwację małych słuchaczy dopasowujemy zajęcia do ich indywidualnych zdolności i potrzeb.

Motivation /motywacja/ Stosujemy szereg sprawdzonych narzędzi (naklejki, niespodzianki, gry, itp.), które w skuteczny sposób motywują małe dzieci i wzmacniają poczucie odniesionych sukcesów.

Innovation /innowacja, pomysłowość/ Ciągle ulepszamy techniki nauczania, organizując szkolenia i warsztaty dla naszych nauczycieli.

Opiekę metodyczną i merytoryczną nad zajęciami zapewnia doświadczony zespół metodyków, składający się z nauczycieli z wieloletnią praktyką lektorską. Zajmują się oni doborem podręczników, służą lektorom pomocą merytoryczną, regularnie kontrolują poziom nauczania na zajęciach i organizują szkolenia dla lektorów i native speakerów.

Szkoła Języków Obcych PROMAR to potwierdzona wysoka jakość i skuteczność nauczania. Posiada Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz jest autoryzowanym Centrum Egzaminów Międzynarodowych British Council


2. ZAJĘCIA Z RYTMIKI (30 min dla każdej z grup - dwa razy w tygodniu)

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że dzieci w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.
Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem keyboardu.
Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

3. ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI korekcyjno-kompensacyjnej (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała oraz nabywanie nawyku prawidłowej postawy.
Celem zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy jest przede wszystkim poprawa sprawności dziecka, czyli zwinności, równowagi, szybkości i siły oraz monitoring korekcji wad postawy.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych, ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych (worki gimnastyczne, szarfy, obręcze ).

Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Ćwiczenia zawierające elementy korektywy oparte są m.in. o:

 • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,
 • wzmacnianie mięśni rąk, nóg, brzucha, grzbietu, łopatek,
 • wzmacnianie mięśni oddechowych,
 • wdrażanie do rekreacji ruchowej z uwzględnieniem elementów profilaktyki i zachowań prozdrowotnych.

Ponieważ umiejętności takie, jak zwinność czy zręczność dziecka stanowią bardzo indywidualną sferę rozwoju, dlatego niezwykle ważne jest, by poszczególne ćwiczenia były dostosowane indywidualnie do wieku i siły każdego dziecka. Zajęcia są dostosowywane do wieku i poziomu sprawności dziecka.

 

4. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

 

5. BRAZYLIJSKA CAPOEIRA  (30 min. dla każdej z grup - raz w tygodniu)Capoeira dla najmłodszych to nauka elementów tradycyjnej brazylijskiej sztuki walki i tańca, śpiewu oraz gry na oryginalnych brazylijskich instrumentach. Capoeira to przede wszystkim wspaniały sposób na kształtowanie u naszych przedszkolaków takich zdolności jak poczucie rytmu, koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa oraz umiejętność wchodzenia w pozytywne interakcje z rówieśnikami. Capoeira to sport, który uruchamia wszystkie partie mięśni, wyrabiając giętkość, wytrzymałość, siłę i refleks. Pomaga wypracować i utrzymać naturalne, imponująco sprawne i zdrowe ciało. Rozwija kreatywność, poczucie rytmu, prawidłowy oddech. Daje harmonię. Capoeira to praca nad sobą i relacjami z innymi. To nieustające stopniowe pokonywanie własnych barier. Capoeira daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i większą pewność siebie, bo capoeira to sprawne ciało i wolny duch, kreatywność i wolność w improwizacji, wrażliwość na partnera, poczucie rytmu, harmonia ciała, głosu i umysłu. Zajęcia prowadzone są przez instruktora capoeiry - Tomasz Majka Akademia Sztuki Capoeira Tomasz Majka


5. WARSZTATY KULINARNE (śniadania i desery)

Obserwując zapał towarzyszący dzieciom w czasie prac kuchennych postanowiliśmy zorganizować warsztaty kulinarne dla przedszkolaków.
Te zajęcia to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie połączonej z elementami terapii sensorycznej w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go świata.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir- vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

6. SPEKTAKLE TEATRALNE (raz w miesiącu)

Tradycją naszego przedszkola jest zapraszanie objazdowych grup teatralnych,wystawiających dzieciom barwne spektakle, na których nasze przedszkolaki świetnie bawią się, uczą oraz wzbogacają i poszerzają wiedzę z zakresu edukacji teatralnej. Uczestnicząc w przedstawieniach, dzieci dorastają do roli widza i odbiorcy sztuki. Wychowanie przez teatr rozwija u wychowanków umiejętność przeżywania, kształtuje wrażliwość estetyczną, postawy moralne i ogólną kulturę. Sztuka teatralna uczy życiowej mądrości i jednocześnie bawi małego widza.

 

 

 

 

 

1. ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (30 min dla każdej z grup - dwa razy w tygodniu)

Kursy języka angielskiego dla dzieci organizowane są przez Szkołę Języków Obcych PROMAR i odbywają się 3 razy w tygodniu, po 30 minut.

Promar to 24-letnie doświadczenie w nauczaniu języków dla dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia. Kadrę stanowią wyłącznie doświadczeni i sprawdzeni lektorzy polscy oraz native speakerzy. Oprócz szkoły języków obcych, Promar prowadzi także przedszkole anglojęzyczne – w którym języka angielskiego używa się podczas całego pobytu dziecka, szkołę podstawową, gdzie nauczanie odbywa się w języku polskim i angielskim.

Bazując na tych doświadczeniach, Promar przygotował autorską metodę nauczania o nazwie PROMI. Opisuje ona zasady, które lektorzy wykorzystują podczas zajęć z dziećmi:

Perception /percepcja/ Dzieci uczą się wszystkimi zmysłami. Dziecko najlepiej przyswaja język nie tylko kiedy słucha i patrzy, ale również kiedy dotyka, rusza się, biega, skacze, mówi i śpiewa. Taka nauka jest skuteczna i przyjemna dla dziecka.

Routine /rutyna/ Zajęcia odbywają się według schematów, które zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Observation /obserwacja/ Poprzez obserwację małych słuchaczy dopasowujemy zajęcia do ich indywidualnych zdolności i potrzeb.

Motivation /motywacja/ Stosujemy szereg sprawdzonych narzędzi (naklejki, niespodzianki, gry, itp.), które w skuteczny sposób motywują małe dzieci i wzmacniają poczucie odniesionych sukcesów.

Innovation /innowacja, pomysłowość/ Ciągle ulepszamy techniki nauczania, organizując szkolenia i warsztaty dla naszych nauczycieli.

Opiekę metodyczną i merytoryczną nad zajęciami zapewnia doświadczony zespół metodyków, składający się z nauczycieli z wieloletnią praktyką lektorską. Zajmują się oni doborem podręczników, służą lektorom pomocą merytoryczną, regularnie kontrolują poziom nauczania na zajęciach i organizują szkolenia dla lektorów i native speakerów.

Szkoła Języków Obcych PROMAR to potwierdzona wysoka jakość i skuteczność nauczania. Posiada Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz jest autoryzowanym Centrum Egzaminów Międzynarodowych British Council

2. ZAJĘCIA Z RYTMIKI (30 min dla każdej z grup- dwa razy w tygodniu)

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że dzieci w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem keyboardu.
Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.


3. ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI korekcyjno-kompensacyjnej (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała oraz nabywanie nawyku prawidłowej postawy.
Celem zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy jest przede wszystkim poprawa sprawności dziecka, czyli zwinności, równowagi, szybkości i siły oraz monitoring korekcji wad postawy.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych, ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych (worki gimnastyczne, szarfy, obręcze ).

Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Ćwiczenia zawierające elementy korektywy oparte są m.in. o:

 • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,
 • wzmacnianie mięśni rąk, nóg, brzucha, grzbietu, łopatek,
 • wzmacnianie mięśni oddechowych,
 • wdrażanie do rekreacji ruchowej z uwzględnieniem elementów profilaktyki i zachowań prozdrowotnych.

Ponieważ umiejętności takie, jak zwinność czy zręczność dziecka stanowią bardzo indywidualną sferę rozwoju, dlatego niezwykle ważne jest, by poszczególne ćwiczenia były dostosowane indywidualnie do wieku i siły każdego dziecka. Zajęcia są dostosowywane do wieku i poziomu sprawności dziecka.

 

4. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (30 min dla każdej z grup - trzy razy w tygodniu)

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

5. BRAZYLIJSKA CAPOEIRA  (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)Capoeira dla najmłodszych to nauka elementów tradycyjnej brazylijskiej sztuki walki i tańca, śpiewu oraz gry na oryginalnych brazylijskich instrumentach. Capoeira to przede wszystkim wspaniały sposób na kształtowanie u naszych przedszkolaków takich zdolności jak poczucie rytmu, koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa oraz umiejętność wchodzenia w pozytywne interakcje z rówieśnikami. Capoeira to sport, który uruchamia wszystkie partie mięśni, wyrabiając giętkość, wytrzymałość, siłę i refleks. Pomaga wypracować i utrzymać naturalne, imponująco sprawne i zdrowe ciało. Rozwija kreatywność, poczucie rytmu, prawidłowy oddech. Daje harmonię. Capoeira to praca nad sobą i relacjami z innymi. To nieustające stopniowe pokonywanie własnych barier. Capoeira daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i większą pewność siebie, bo capoeira to sprawne ciało i wolny duch, kreatywność i wolność w improwizacji, wrażliwość na partnera, poczucie rytmu, harmonia ciała, głosu i umysłu. Zajęcia prowadzone są przez instruktora capoeiry - Tomasz Majka Akademia Sztuki Capoeira Tomasz Majka

5. WARSZTATY KULINARNE (śniadania i desery)

Obserwując zapał towarzyszący dzieciom w czasie prac kuchennych postanowiliśmy zorganizować warsztaty kulinarne dla przedszkolaków.
Te zajęcia to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie połączonej z elementami terapii sensorycznej w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go świata.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir- vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

 

6. SPEKTAKLE TEATRALNE (raz w miesiącu)

Tradycją naszego przedszkola jest zapraszanie objazdowych grup teatralnych,wystawiających dzieciom barwne spektakle, na których nasze przedszkolaki świetnie bawią się, uczą oraz wzbogacają i poszerzają wiedzę z zakresu edukacji teatralnej. Uczestnicząc w przedstawieniach, dzieci dorastają do roli widza i odbiorcy sztuki. Wychowanie przez teatr rozwija u wychowanków umiejętność przeżywania, kształtuje wrażliwość estetyczną, postawy moralne i ogólną kulturę. Sztuka teatralna uczy życiowej mądrości i jednocześnie bawi małego widza.

 

 

 

 

 

Ramowy plan dnia

grupa MOTYLKÓW - MALUSZKI

 

Godzina

 

Czynności

6 30 – 7 00

Zbieranie się dzieci w Sali ŻŁOBKA

7 00 – 8 00

Zbieranie się dzieci w przedszkolu,

· rytuał powitania

· zabawy w kącikach zainteresowań wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, gry edukacyjne,

 

8 00 – 8 30

· ćwiczenia gimnastyczne

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do śniadania:

· sprzątanie zabawek,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk,

 

Śniadanie:

· wspólne spożywanie posiłku,

· porządkowanie po śniadaniu,

· mycie zębów.

30 – 10 15

· ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

· spacery, wyjścia na plac zabaw, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

· Zajęcia dodatkowe

10 15 – 11 00

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

11 00 – 11 15

Przygotowanie do obiadu:

· sprzątnięcie zabawek,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk.

11 15 – 12 00

Obiad:

· drugie danie - wspólne spożywanie posiłku,

· sprzątanie po posiłku,

· mycie zębów.

12 00 – 12 15

Przygotowanie do leżakowania; bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

12 15 - 14 00

Leżakowanie.

14 00 - 14 15

Czynności higieniczno – samoobsługowe:

· Przygotowanie do posiłku,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk.

14 15 – 14 30

Podwieczorek:

· wspólne spożywanie posiłku,

· sprzątanie po posiłku.

14 45 – 17 00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

· zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci

· obserwacja pedagogiczna, ćwiczenia indywidualne z dziećmi,

· rozmowy z rodzicami

17 00 – 17 30

Zabawy dowolne

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 9.00 do 14.00

 

     

 

 

grupa PSZCZÓŁEK – STARSZAKI
 

 

 

Godzina

 

Czynności

6 30 – 7 00

Zbieranie się dzieci w Sali ŻŁOBKA

7 00 – 8 00

Zbieranie się dzieci w przedszkolu,

· rytuał powitania

· zabawy w kącikach zainteresowań wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, gry edukacyjne,

 

8: 00 – 8 30

· ćwiczenia gimnastyczne

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do śniadania:

· sprzątanie zabawek,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk,

 

Śniadanie:

· wspólne spożywanie posiłku,

· porządkowanie po śniadaniu,

· mycie zębów.

 

8:3010.15

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w placówce programu wychowania przedszkolnego

 

10 15 – 11 45

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub zestaw ćwiczeń ruchowych na sali zabaw, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 

11 45 – 12 00

Przygotowanie do obiadu:

· sprzątnięcie zabawek,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk.

12 00 – 12 30

Obiad:

· wspólne spożywanie posiłku,

· sprzątanie po posiłku,

· mycie zębów.

12 30 – 14 20

Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne, samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach.

14 15 - 14 30

Czynności higieniczno – samoobsługowe:

· Przygotowanie do posiłku,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk.

14 30 – 14 45

Podwieczorek:

· wspólne spożywanie posiłku,

· sprzątanie po posiłku.

14 45 – 17 00

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci.

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

17 00 – 17 30

Zabawy dowolne

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 9.00 do 14.00

 

     

grupa MOTYLKÓW - MALUSZKI

 

Godzina

 

Czynności

 

 

7 00 – 8 00

Zbieranie się dzieci w przedszkolu,

· rytuał powitania

· zabawy w kącikach zainteresowań wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, gry edukacyjne,

 

8 00 – 8 30

· ćwiczenia gimnastyczne

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do śniadania:

· sprzątanie zabawek,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk,

 

Śniadanie:

· wspólne spożywanie posiłku,

· porządkowanie po śniadaniu,

· mycie zębów.

8 50 – 10 15

· ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

· spacery, wyjścia na plac zabaw, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

· Zajęcia dodatkowe

10 15 – 11 00

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

11 00 – 11 15

Przygotowanie do obiadu:

· sprzątnięcie zabawek,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk.

11 15 – 12 00

Obiad:

· drugie danie - wspólne spożywanie posiłku,

· sprzątanie po posiłku,

· mycie zębów.

12 00 – 12 15

Przygotowanie do leżakowania; bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

12 15 - 14 00

Leżakowanie.

14 00 - 14 15

Czynności higieniczno – samoobsługowe:

· Przygotowanie do posiłku,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk.

14 15 – 14 30

Podwieczorek:

· wspólne spożywanie posiłku,

· sprzątanie po posiłku.

14 45 – 17 00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

· zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci

· obserwacja pedagogiczna, ćwiczenia indywidualne z dziećmi,

· rozmowy z rodzicami

17 00 – 17 30

Zabawy dowolne w sali ŻŁOBKA

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00

 

     

 

 

grupa PSZCZÓŁEK – STARSZAKI
 

 

 

Godzina

 

Czynności

6 30 – 7 00

Zbieranie się dzieci w Sali ŻŁOBKA

7 00 – 8 15

Zbieranie się dzieci w przedszkolu,

· rytuał powitania

· zabawy w kącikach zainteresowań wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, gry edukacyjne,

 

8 15 – 8 45

· ćwiczenia gimnastyczne

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do śniadania:

· sprzątanie zabawek,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk,

8 50 – 9 15

Śniadanie:

· wspólne spożywanie posiłku,

· porządkowanie po śniadaniu,

· mycie zębów.

 

9.15 – 10.15

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w placówce programu wychowania przedszkolnego

 

10 15 – 11 45

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub zestaw ćwiczeń ruchowych na sali zabaw, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 

11 45 – 12 00

Przygotowanie do obiadu:

· sprzątnięcie zabawek,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk.

12 00 – 12 30

Obiad:

· wspólne spożywanie posiłku,

· sprzątanie po posiłku,

· mycie zębów.

12 30 – 14 20

Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne, samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach.

14 15 - 14 30

Czynności higieniczno – samoobsługowe:

· Przygotowanie do posiłku,

· korzystanie z toalety,

· mycie rąk.

14 30 – 14 45

Podwieczorek:

· wspólne spożywanie posiłku,

· sprzątanie po posiłku.

14 45 – 17 00

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci.

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00

 

     
Zasady obowiązujące w naszym przedszkolu

W SALI PRZEDSZKOLNEJ;

  • witamy się z Panią po wejściu do sali przedszkolnej
  • żegnamy się z Panią po wyjściu z sali do domu
  • pomagamy sobie wzajemnie, troszczymy się o innych, słuchamy siebie uważnie;
  • dzielimy się tym, co mamy;
  • mamy prawo do błędu;
  • stosujemy zasadę – dziewczynka ma pierwszeństwo;
  • mówimy do siebie miłe słowa tak by nie robić nimi nikomu krzywdy;
  • nie krzyczymy, mówimy umiarkowanym głosem;
  • używamy form grzecznościowych: proszę, dziękuje, a mówiąc słowo przepraszam podajemy rękę osobie, która przepraszamy;
  • okazujemy szacunek dorosłym i starszym osobom uważnie słuchając co do nas mówią i o co proszą;
  • chodzimy po przedszkolu a nie biegamy i nie skaczemy;
  • nie wychodzimy z sali bez zgody Pani, zgłaszamy wyjście do toalety;
  • w czasie zabawy bawimy się wspólnie nie zabierając sobie zabawek;
  • Dzień ulubionych zabawek jest w każdy piątek, wtedy można przynieść swoje ulubione zabawki,
  • nie przynosimy zabawek militarnych jak pistolety, karabiny itd. oraz żadnych zabawek służących do walki takich jak miecze, szpady …itd.;
  • jak najlepiej spełniamy dyżury;
  • zgłaszamy Pani wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci;
  • zawiadamiamy Panią o zniszczonych zabawkach lub meblach;
  • nie bierzemy żadnych zabawek do buzi;
  • kończymy zabawę po usłyszeniu sygnału, reagujemy na sygnały tamburyna sygnalizujące nam polecenia: siadamy w kole, ustawiamy się w kole, ustawiamy się w pociąg, ustawiamy się w pary;
  • dokładnie sprzątamy zabawki i miejsca pracy (odkładamy przybory na wyznaczone miejsce, zasuwamy krzesełka)
  • dbamy o czystość i porządek w swoich szufladach i nie zaglądamy do cudzych;
  • w czasie relaksu zachowujemy się w miarę możliwości cicho;
  • zasłaniamy usta przy kichaniu i kasłaniu;

W SZATNI

  • układamy kapcie i buty na swojej półce w szatni;
  • wieszamy kurtkę na wieszaku, wkładamy na półki czapkę, szalik, rękawiczki;
  • dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni;
  • wchodząc do szatni z dworu wycieramy porządnie buty o wycieraczkę;
  • wychodząc cała grupa z przedszkola czekamy w ciszy aż wszyscy się ubiorą;

W ŁAZIENCE

  • zanim wejdziemy do toalety pukamy sprawdzając czy jest wolna i zamykamy za sobą drzwi;
  • w toalecie nie podglądamy się wzajemnie ponieważ. jest to brak kultury osobistej;
  • po wyjściu z toalety spuszczamy wodę i myjemy ręce;
  • przed każdym posiłkiem i po przyjściu z dworu myjemy zawsze ręce i pamiętamy o zakręcaniu kranu;
  • po śniadaniu myjemy zęby;
  • szczoteczki wkładamy do kubeczków włosiem do dołu by nie dotykały sie ze szczoteczka sąsiada;
  • dbamy o swoje ręczniki (każdy musi mięć wieszaczek), brudne ręczniki zabieramy do domu przynajmniej raz na dwa tygodnie;
  • nie chlapiemy sie woda i nie bawimy światłem;
  • po wyjściu z łazienki ostatnia osoba gasi światło i zamyka drzwi.

NA PLACU ZABAW

  • nie wychodzimy poza plac zabaw;
  • nie podchodzimy pod huśtawki w momencie gdy inne dzieci bujają się na nich;
  • na zjeżdżalnie wchodzimy po schodkach a nie po zjeżdżalni i zjeżdżamy z niej na plecach nogami w dół;
  • nie wynosimy piasku z piaskownicy i nie sypiemy się piaskiem;
  • śmieci wyrzucamy do kosza a nie na ziemie;

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU NALEŻY:

  • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów,
  • rzetelnie spełniać dyżury
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  • używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,
  • pomagać dzieciom młodszym starać sie utrzymać porządek wokół siebie (sprzątać zabawki),
  • być uprzejmym,
  • bawić się zgodnie,
  • słuchać poleceń dorosłych,
  • dbać o książki i zabawki,
  • dbać o czystość i porządek,
  • szanować pracę innych,
  • okazywać co myślimy i czujemy,

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE MOGĄ:

 • bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,
 • przezywać innych,
 • wyśmiewać się z innych,
 • przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
 • niszczyć prace innych,
 • krzyczeć i hałasować,
 • biegać w sali zajęć,
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkola

W SALI PRZEDSZKOLNEJ;

  • witamy się z Panią po wejściu do sali przedszkolnej
  • żegnamy się z Panią po wyjściu z sali do domu
  • pomagamy sobie wzajemnie, troszczymy się o innych, słuchamy siebie uważnie;
  • dzielimy się tym, co mamy;
  • mamy prawo do błędu;
  • stosujemy zasadę – dziewczynka ma pierwszeństwo;
  • mówimy do siebie miłe słowa tak by nie robić nimi nikomu krzywdy;
  • nie krzyczymy, mówimy umiarkowanym głosem;
  • używamy form grzecznościowych: proszę, dziękuje, a mówiąc słowo przepraszam podajemy rękę osobie, która przepraszamy;
  • okazujemy szacunek dorosłym i starszym osobom uważnie słuchając co do nas mówią i o co proszą;
  • chodzimy po przedszkolu a nie biegamy i nie skaczemy;
  • nie wychodzimy z sali bez zgody Pani, zgłaszamy wyjście do toalety;
  • w czasie zabawy bawimy się wspólnie nie zabierając sobie zabawek;
  • Dzień ulubionych zabawek jest w każdy piątek, wtedy można przynieść swoje ulubione zabawki,
  • nie przynosimy zabawek militarnych jak pistolety, karabiny itd. oraz żadnych zabawek służących do walki takich jak miecze, szpady …itd.;
  • jak najlepiej spełniamy dyżury;
  • zgłaszamy Pani wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci;
  • zawiadamiamy Panią o zniszczonych zabawkach lub meblach;
  • nie bierzemy żadnych zabawek do buzi;
  • kończymy zabawę po usłyszeniu sygnału, reagujemy na sygnały tamburyna sygnalizujące nam polecenia: siadamy w kole, ustawiamy się w kole, ustawiamy się w pociąg, ustawiamy się w pary;
  • dokładnie sprzątamy zabawki i miejsca pracy (odkładamy przybory na wyznaczone miejsce, zasuwamy krzesełka)
  • dbamy o czystość i porządek w swoich szufladach i nie zaglądamy do cudzych;
  • w czasie relaksu zachowujemy się w miarę możliwości cicho;
  • zasłaniamy usta przy kichaniu i kasłaniu;

W SZATNI

  • układamy kapcie i buty na swojej półce w szatni;
  • wieszamy kurtkę na wieszaku, wkładamy na półki czapkę, szalik, rękawiczki;
  • dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni;
  • wchodząc do szatni z dworu wycieramy porządnie buty o wycieraczkę;
  • wychodząc cała grupa z przedszkola czekamy w ciszy aż wszyscy się ubiorą;

W ŁAZIENCE

  • zanim wejdziemy do toalety pukamy sprawdzając czy jest wolna i zamykamy za sobą drzwi;
  • w toalecie nie podglądamy się wzajemnie ponieważ. jest to brak kultury osobistej;
  • po wyjściu z toalety spuszczamy wodę i myjemy ręce;
  • przed każdym posiłkiem i po przyjściu z dworu myjemy zawsze ręce i pamiętamy o zakręcaniu kranu;
  • po śniadaniu myjemy zęby;
  • szczoteczki wkładamy do kubeczków włosiem do dołu by nie dotykały sie ze szczoteczka sąsiada;
  • dbamy o swoje ręczniki (każdy musi mięć wieszaczek), brudne ręczniki zabieramy do domu przynajmniej raz na dwa tygodnie;
  • nie chlapiemy sie woda i nie bawimy światłem;
  • po wyjściu z łazienki ostatnia osoba gasi światło i zamyka drzwi.

NA PLACU ZABAW

  • nie wychodzimy poza plac zabaw;
  • nie podchodzimy pod huśtawki w momencie gdy inne dzieci bujają się na nich;
  • na zjeżdżalnie wchodzimy po schodkach a nie po zjeżdżalni i zjeżdżamy z niej na plecach nogami w dół;
  • nie wynosimy piasku z piaskownicy i nie sypiemy się piaskiem;
  • śmieci wyrzucamy do kosza a nie na ziemie;

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU NALEŻY:

  • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów,
  • rzetelnie spełniać dyżury
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  • używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,
  • pomagać dzieciom młodszym starać sie utrzymać porządek wokół siebie (sprzątać zabawki),
  • być uprzejmym,
  • bawić się zgodnie,
  • słuchać poleceń dorosłych,
  • dbać o książki i zabawki,
  • dbać o czystość i porządek,
  • szanować pracę innych,
  • okazywać co myślimy i czujemy,

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE MOGĄ:

 • bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,
 • przezywać innych,
 • wyśmiewać się z innych,
 • przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
 • niszczyć prace innych,
 • krzyczeć i hałasować,
 • biegać w sali zajęć,
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkola