Kadra

Pani Julia - DYREKTOR

Dyplomowana Opiekunka Dziecięca oraz absolwentka studiów wyższych (WSB-NLU) drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Zasobami Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Strategiczne. 
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Przgotowania Pedagogicznego, Oligofrenopedagogiki, Zintegorowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Zarządzenia Oświatą na URZ w Rzeszowie.
Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Dogoterapia na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Od 2011 roku Dyrektor Prywatnego Żłobka Zielony Motylek w Rzeszowie a od września 2013 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Niebieski Motylek.
Jest matką dwójki dzieci i od lat poszerza swoją wiedzę studiując literaturę fachową, oraz poprzez spotkania ze specjalistami i udział w warsztatach.

"Priorytetem mojej pracy zawodowej jest uśmiech na twarzy dziecka ponieważ gdy dziecko jest szczęśliwe to prawidłowo się rozwija i z łatwością przyswaja wiedzę i umiejętności."

 

Pani Joanna – NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe budowała poprzez praktyki studenckie w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Pracowała jako pedagog szkolny i doradca zawodowy w gimnazjum oraz jako opiekunka dziecięca w żłobku. Jest trenerem Akademii Nauki, gdzie prowadzi kursy technik szybkiego czytania i rozwoju intelektu. Obecnie studentka logopedii,

"Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą i pełną energii. Doświadczenie zawodowe, które udało mi się zgromadzić, utwierdziło mnie w przekonaniu, że każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na pełne poświęcenie i zaangażowanie, a każdy ich uśmiech rekompensuje wysiłek jaki wkładam w moją pracę."

 

 

 

 

Pani Agnieszka – NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ukończyła studia licencjackie z Nauk o Rodzinie o specjalności terapia zajęciowa oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz oraz studia podyplomowych na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. W trakcie studiów opiekowała się dziećmi na praktykach studenckich w domu dziecka oraz w świetlicy. Jest osobą miłą, troskliwą oraz łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi.

„Opiekowanie się dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i przyjemność, ponieważ widząc szczęśliwe dziecko czuję się spełniona mając świadomość, że w pewien sposób przyczyniłam się do jego uśmiechu czego następstwem jest prawidłowe rozwijanie się."

 

 

 

 

 

Pani Aleksandra NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO oraz J. ANGIELSKIEGO

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach zawodowych w trakcie studiów oraz pracując w niepublicznym żłobku. Obecnie studentka logopedii.
"Praca z dziećmi daje mi dużo radości oraz satysfakcji. Radość i uśmiech na twarzach podopiecznych, ich postępy w rozwoju i umiejętności utwierdzają mnie w tym, że dobra drogę wybrałam."

 

 

 

 

 

Pani Dotota POMOC NAUCZYCIELA

Ukończyła studia licencjackie na kierunku ekonomia na WSIiZ w Rzeszowie. Posiada Kurs na opiekuna dziecięcego w żłobku lub klubie dziecięcym. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w żłobku oraz przedszkolu.
Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji.


 

 

 

 

Pani Anita NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (obecnie na urlopie macierzyńskim)

Absolwentka studiów wyższych na kierunku Administracja. Ukończyła kurs opiekunki dziecięcej oraz studia podyplomowych na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyłam pracując w żłobku oraz w przedszkolu.

"Jestem osobą uczuciową, kocham dzieci i łatwo nawiązuję z nimi kontakt. Staram się do każdego dziecka podchodzić w indywidualny sposób, tak by czuło się swobodnie i bezpiecznie, ponieważ dobro każdego z nich jest dla mnie najważniejsze."

 

 

 

 

 

 

Pani GOSIA - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (obecnie na urlopie macierzyńskim)

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Posiada wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi w przedszkolu. Jest osobą cierpliwą, życzliwą, optymistycznie patrzącą w przyszłość.

„Praca z dziećmi daje niesamowitą radość i satysfakcję. Ważne, by pozwolić im na autentyczne bycie sobą wraz ze wszystkimi upodobaniami oraz zainteresowaniami i umiejętnie wykorzystywać to w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jest to dla mnie osobiście niezwykłe wyróżnienie, by móc oddziaływać na rozwój i osobowość dzieci.”

 

Pani Julia - DYREKTOR

Dyplomowana Opiekunka Dziecięca oraz absolwentka studiów wyższych (WSB-NLU) drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Zasobami Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Strategiczne. 
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Przgotowania Pedagogicznego, Oligofrenopedagogiki, Zintegorowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Zarządzenia Oświatą na URZ w Rzeszowie.
Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Dogoterapia na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Od 2011 roku Dyrektor Prywatnego Żłobka Zielony Motylek w Rzeszowie a od września 2013 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Niebieski Motylek.
Jest matką dwójki dzieci i od lat poszerza swoją wiedzę studiując literaturę fachową, oraz poprzez spotkania ze specjalistami i udział w warsztatach.

"Priorytetem mojej pracy zawodowej jest uśmiech na twarzy dziecka ponieważ gdy dziecko jest szczęśliwe to prawidłowo się rozwija i z łatwością przyswaja wiedzę i umiejętności."

 

 

Pani Weronika - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolu. W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadziła Terapię Ręki oraz Trening Umiejętności Społecznych. Jest osobą cierpliwą, życzliwą oraz łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi.

Jestem osobą ciepłą, pozytywnie nastawioną do życia. Mam dużo energii i pomysłów. Zwracam bardzo dużą uwagę na indywidualny rozwój każdego dziecka. Staram się dawać moim wychowankom dobre i radosne momenty, ale nie uciekam od tych trudnych- pokazuje dzieciom, jak można sobie z nimi poradzić. Buduje w nich otwartość, dzięki której mogą mówić o swoich odczuciach i przeżywanych emocjach.

Z pełnym przekonaniem mogę o sobie powiedzieć, że jestem pasjonatką dzieci i ich rozwoju. Rozwijam się w sferze psychologii, pedagogiki, bliski jest mi nurt "Porozumienia bez przemocy". "

 

 

Pani Katarzyna - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkole podstawowej w klasie I-III oraz przedszkolu na terenie Rzeszowa, a później Warszawy. Już od czasów studiów chętnie wyjeżdżała na letnie obozy i kolonie, gdzie zajmowała się dziećmi jako wychowawca.

Należę do osób pozytywnie nastawionych do otaczającej rzeczywistości, której praca z dziećmi daje satysfakcję i motywuje do dalszej pracy. Uwielbiam muzykę, gram na gitarze i miłością do muzyki zarażam moich podopiecznych.

 

 

 

 

 

Pani Sylwia – NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ukończyła studia licencjackie z Nauk o Rodzinie o specjalności terapia zajęciowa oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowych na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyłam pracując w żłobku, w przedszkolu jako pomoc nauczyciela i drugi nauczyciel.

„Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą. W swojej pracy staram się otaczać dzieci troską oraz zrozumieniem. rozbudzać ich indywidualne zainteresowania i umiejętności."

 

 

 

 

 

Pani Karolina - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Pani Karolina jest absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła pracując jeszcze podczas studiów jako pomoc nauczyciela, a po uzyskaniu dyplomu jako drugi nauczyciel.

Jestem osobą odpowiedzialną, cierpliwą i pełną energii. Szybko nawiązuje kontakt z dziećmi, a praca z nimi daje mi dużo radości. Dzięki dzieciom świat staje się weselszy, a ludzie zyskują motywacje do działania i stawania się lepszymi ludźmi. Największą satysfakcją dla mnie jest ich uśmiech.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
- Janusz Korczak

 


 

 

Pani JOANNA - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  (obecnie na ulopie macierzyńskim)

Pani Joanna ukończyła studia pedagogiczne o specjalizacji pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła podczas licznych praktyk m.in. w żłobku i świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej oraz pracy zawodowej w żłobku.
Współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA w Rzeszowie, gdzie uczestniczyła w wielu szkoleniach i zajęciach warsztatowych z zakresu pedagogiki zabawy. Po pracy z wielką przyjemnością i zaangażowaniem prowadzi działania animacyjne dla dzieci na różnych imprezach plenerowych

W swojej pracy z dziećmi jestem odpowiedzialna i otwarta na wszelkie potrzeby podopiecznych. Każdy dzień z dziećmi w przedszkolu jest dla mnie wyzwaniem i dostarcza wiele nowych doświadczeń. Najważniejszy jest dla mnie uśmiech dziecka, który daje mi samej dużo radości, a przede wszystkim motywuje do dalszego działania”.

 

 

Pani Anna- POMOC NAUCZYCIELA

Ukończyła szkole Agrotechniczno-Ekonomiczna na kierunku Agrobiznes. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w Przedszkolu, opiekując się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jestem osoba dokładną, sumienna i pracowita. Szybko się uczę, cechuje mnie odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy. Staram się otaczać dzieci troskliwa opieką, pomocą i tym wszystkim, aby z Nami czuli się jak najlepiej. Praca z Przedszkolakami przynosi mi mnóstwo radości a za to wszystko, zadowolenie i uśmiech dziecka je

Program
Przedszkole NIEBIESKI MOTYLEK w Rzeszowie jest placówką niepubliczną. To placówka dwuoddziałowa, przygotowana do zapewnienia opieki 30 dzieciom, oferująca swoje usługi 11 godzin dziennie. Jest to czas dostosowany do potrzeb rodziców rozpoczynających i kończących pracę w różnych porach dnia.

Prowadzimy nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem nastawionym na rozwój aktywności dzieci.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o programy edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.  
Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy nauki globalnego czytania, zajęć ruchowych wg. W. Sherborne, zajęć logopedycznych, oraz pedagogiki zabawy.

W naszym przedszkolu odbywają się różne działania według rocznego planu pracy przedszkola, planu wychowawczego oraz profilaktycznego, koncepcji pracy przedszkola, a także kalendarza imprez przedszkolnych.
 Organizujemy różne formy pracy z małymi dziećmi. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda).

 
Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej, kształcenia zintegrowanego, języka angielskiego. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka,przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.
Przedszkole NIEBIESKI MOTYLEK w Rzeszowie jest placówką niepubliczną. To placówka trzydziałowa, przygotowana do zapewnienia opieki 39 dzieciom, oferująca swoje usługi 11 godzin dziennie. Jest to czas dostosowany do potrzeb rodziców rozpoczynających i kończących pracę w różnych porach dnia.

Prowadzimy nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem nastawionym na rozwój aktywności dzieci.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o programy edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.
Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy nauki globalnego czytania, zajęć ruchowych wg. W. Sherborne, zajęć logopedycznych, oraz pedagogiki zabawy.

W naszym przedszkolu odbywają się różne działania według rocznego planu pracy przedszkola, planu wychowawczego oraz profilaktycznego, koncepcji pracy przedszkola, a także kalendarza imprez przedszkolnych.
 Organizujemy różne formy pracy z małymi dziećmi. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda).

 
Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej, kształcenia zintegrowanego, języka angielskiego. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka,przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.
Bezpłatne zajęcia dodatkowe

1. ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (30 min dla każdej z grup - dwa razy w tygodniu)

Dzieci uczą się wszystkimi zmysłami. Dziecko najlepiej przyswaja język nie tylko kiedy słucha i patrzy, ale również kiedy dotyka, rusza się, biega, skacze, mówi i śpiewa. Taka nauka jest skuteczna i przyjemna dla dziecka.

Zajęcia odbywają się według schematów, które zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Poprzez obserwację małych słuchaczy dopasowujemy zajęcia do ich indywidualnych zdolności i potrzeb.

Stosujemy szereg sprawdzonych narzędzi (naklejki, niespodzianki, gry, itp.), które w skuteczny sposób motywują małe dzieci i wzmacniają poczucie odniesionych sukcesów.

Ciągle ulepszamy techniki nauczania, organizując szkolenia i warsztaty dla naszych nauczycieli.


2. ZAJĘCIA Z RYTMIKI (30 min dla każdej z grup - dwa razy w tygodniu)

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że dzieci w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.
Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem keyboardu.
Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

3. ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała oraz nabywanie nawyku prawidłowej postawy.
Celem zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy jest przede wszystkim poprawa sprawności dziecka, czyli zwinności, równowagi, szybkości i siły oraz monitoring korekcji wad postawy.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych, ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych (worki gimnastyczne, szarfy, obręcze ).

Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Ćwiczenia zawierające elementy korektywy oparte są m.in. o:

 • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,
 • wzmacnianie mięśni rąk, nóg, brzucha, grzbietu, łopatek,
 • wzmacnianie mięśni oddechowych,
 • wdrażanie do rekreacji ruchowej z uwzględnieniem elementów profilaktyki i zachowań prozdrowotnych.

Ponieważ umiejętności takie, jak zwinność czy zręczność dziecka stanowią bardzo indywidualną sferę rozwoju, dlatego niezwykle ważne jest, by poszczególne ćwiczenia były dostosowane indywidualnie do wieku i siły każdego dziecka. Zajęcia są dostosowywane do wieku i poziomu sprawności dziecka.

 

4. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

5. ZAJĘCIA Z KODOWANIA I PROGRAMOWANIA (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)

Jednym z celów wprowadzania edukacji informatycznej do przedszkola jest kształtowanie prawidłowego stosunku do komputera. Ważne jest by dzieci zdawały sobie sprawę, że komputer może służyć także do czegoś innego niż zabawa. Nabywając pozytywne doświadczenia dzieci zaczną postrzegać go jako narzędzie ułatwiające komunikację, wspomagające i uatrakcyjniające pracę oraz naukę, narzędzie ułatwiające życie codzienne.

Wykorzystując w przedszkolu technologie informacyjno - komunikacyjne wyzwalamy wszechstronną aktywność dzieci i pobudzamy ich zainteresowania, uczymy jak wykorzystywać internet i inne źródła jako bank wiedzy i materiałów multimedialnych, które przybliżaja i uatrakcyjniaja omawiane zagadnienia, wpieramy twórczą postawę dzieci, wspomagamy ich rozwój nie tylko intelektualny, ale i społeczny. Technologie wykorzystywane w odpowiedni sposób pozwolą przedszkolakom zdobywać wiedzę z różnych dziedzin życia, rozwijać spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi i pamięć, kształtować logiczne myślenie, wyobraźnię, kojarzenie faktów, rozwijać cierpliwość, wytrwałość, samodzielność, wyrównywać szanse edukacyjne itd. W naszych placówkach posiadamy odpowiednią baze dydatktyczna i techniczna która stanowią tablice interaktywne, roboty Phyton oraz gry i plansze do kodowania offline.

6. Usługa Fryzjerska (raz na 3 miesiące)

Raz na trzymiesiące nasze przedszkole odzwidza zaprzyjażniona fryzjerka która w ramach czesego obcina naszych wychowoanków. Wszystko oczywiście
dla chętnych, za zgodą rodziców i zgodnie z ich uznanaiem.

7. Konsultacje Psychologiczne (raz na 3 miesiące)

Con ajmniej dwa razyw roku szkolnym organizowane są w przedszkolu indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziów naszych wychowanków. Konsultacje są oranizowane w godzinach popołudniowych dla chętnych rodziców, a prowadzi je wspołpracująca ze żłobkiem i ptrzedszkolem psycholog.

8.  WARSZTATY KULINARNE (śniadania i desery)

Obserwując zapał towarzyszący dzieciom w czasie prac kuchennych postanowiliśmy zorganizować warsztaty kulinarne dla przedszkolaków.
Te zajęcia to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie połączonej z elementami terapii sensorycznej w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go świata.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir- vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.
 

9. SPEKTAKLE TEATRALNE (raz w miesiącu)

Tradycją naszego przedszkola jest zapraszanie objazdowych grup teatralnych,wystawiających dzieciom barwne spektakle, na których nasze przedszkolaki świetnie bawią się, uczą oraz wzbogacają i poszerzają wiedzę z zakresu edukacji teatralnej. Uczestnicząc w przedstawieniach, dzieci dorastają do roli widza i odbiorcy sztuki. Wychowanie przez teatr rozwija u wychowanków umiejętność przeżywania, kształtuje wrażliwość estetyczną, postawy moralne i ogólną kulturę. Sztuka teatralna uczy życiowej mądrości i jednocześnie bawi małego widza.

 

10. Liczne wycieczki i codzienne spacery

Tradycją naszego przedszkola jest organizownaie wielu wyjśc w ciągu roku szkolnego oraz całodziennej wycieczki na koniec każdego roku szkolnego. Na wycieczki jeździemy wszędzie do biblioteki, do fabryki bombek czy czekolady, do straży pożarnej , Bałtowa... Czym jeżdzimy: autobusem MPK, pociągiem, i autokarem.

W myśl zasady " nie ma złej pogody tylko źle dobrane ubrania" wychodzimy codziennie na spacer, dlatego wszystkie dzieci zaopatrzone są w kalosze, płaszcze przeciwdeszczowe oraz ciepła czapki i rękawiczki.

 

 

 

 

 

 

1. ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (30 min dla każdej z grup - dwa razy w tygodniu)

Dzieci uczą się wszystkimi zmysłami. Dziecko najlepiej przyswaja język nie tylko kiedy słucha i patrzy, ale również kiedy dotyka, rusza się, biega, skacze, mówi i śpiewa. Taka nauka jest skuteczna i przyjemna dla dziecka.

Zajęcia odbywają się według schematów, które zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Poprzez obserwację małych słuchaczy dopasowujemy zajęcia do ich indywidualnych zdolności i potrzeb.

Stosujemy szereg sprawdzonych narzędzi (naklejki, niespodzianki, gry, itp.), które w skuteczny sposób motywują małe dzieci i wzmacniają poczucie odniesionych sukcesów.

Ciągle ulepszamy techniki nauczania, organizując szkolenia i warsztaty dla naszych nauczycieli.

 

2. ZAJĘCIA Z RYTMIKI (30 min dla każdej z grup- dwa razy w tygodniu)

Zajecia z rytmiki to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że dzieci w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem keyboardu.
Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.


3. ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)

Zajęcia z Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała oraz nabywanie nawyku prawidłowej postawy.
Celem zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy jest przede wszystkim poprawa sprawności dziecka, czyli zwinności, równowagi, szybkości i siły oraz monitoring korekcji wad postawy.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych, ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych (worki gimnastyczne, szarfy, obręcze ).

Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Ćwiczenia zawierające elementy korektywy oparte są m.in. o:

 • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,
 • wzmacnianie mięśni rąk, nóg, brzucha, grzbietu, łopatek,
 • wzmacnianie mięśni oddechowych,
 • wdrażanie do rekreacji ruchowej z uwzględnieniem elementów profilaktyki i zachowań prozdrowotnych.

Ponieważ umiejętności takie, jak zwinność czy zręczność dziecka stanowią bardzo indywidualną sferę rozwoju, dlatego niezwykle ważne jest, by poszczególne ćwiczenia były dostosowane indywidualnie do wieku i siły każdego dziecka. Zajęcia są dostosowywane do wieku i poziomu sprawności dziecka.

 

4. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (30 min dla każdej z grup -  raz w tygodniu)

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

 

5. ZAJĘCIA Z KODOWANIA I PROGRAMOWANIA (30 min dla każdej z grup - raz w tygodniu)

Jednym z celów wprowadzania edukacji informatycznej do przedszkola jest kształtowanie prawidłowego stosunku do komputera. Ważne jest by dzieci zdawały sobie sprawę, że komputer może służyć także do czegoś innego niż zabawa. Nabywając pozytywne doświadczenia dzieci zaczną postrzegać go jako narzędzie ułatwiające komunikację, wspomagające i uatrakcyjniające pracę oraz naukę, narzędzie ułatwiające życie codzienne.

Wykorzystując w przedszkolu technologie informacyjno - komunikacyjne wyzwalamy wszechstronną aktywność dzieci i pobudzamy ich zainteresowania, uczymy jak wykorzystywać internet i inne źródła jako bank wiedzy i materiałów multimedialnych, które przybliżaja i uatrakcyjniaja omawiane zagadnienia, wpieramy twórczą postawę dzieci, wspomagamy ich rozwój nie tylko intelektualny, ale i społeczny. Technologie wykorzystywane w odpowiedni sposób pozwolą przedszkolakom zdobywać wiedzę z różnych dziedzin życia, rozwijać spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi i pamięć, kształtować logiczne myślenie, wyobraźnię, kojarzenie faktów, rozwijać cierpliwość, wytrwałość, samodzielność, wyrównywać szanse edukacyjne itd. W naszych placówkach posiadamy odpowiednią baze dydatktyczna i techniczna która stanowią tablice interaktywne, roboty Phyton oraz gry i plansze do kodowania offline.

6. Usługa Fryzjerska (raz na 3 miesiące)

Raz na trzymiesiące nasze przedszkole odzwidza zaprzyjażniona fryzjerka która w ramach czesego obcina naszych wychowoanków. Wszystko oczywiście
dla chętnych, za zgodą rodziców i zgodnie z ich uznanaiem.

7. Konsultacje Psychologiczne (raz na 3 miesiące)

Con ajmniej dwa razyw roku szkolnym organizowane są w przedszkolu indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziów naszych wychowanków. Konsultacje są oranizowane w godzinach popołudniowych dla chętnych rodziców, a prowadzi je wspołpracująca ze żłobkiem i ptrzedszkolem psycholog.

8.  WARSZTATY KULINARNE (śniadania i desery)

Obserwując zapał towarzyszący dzieciom w czasie prac kuchennych postanowiliśmy zorganizować warsztaty kulinarne dla przedszkolaków.
Te zajęcia to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie połączonej z elementami terapii sensorycznej w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go świata.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir- vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.
 

9. SPEKTAKLE TEATRALNE (raz w miesiącu)

Tradycją naszego przedszkola jest zapraszanie objazdowych grup teatralnych,wystawiających dzieciom barwne spektakle, na których nasze przedszkolaki świetnie bawią się, uczą oraz wzbogacają i poszerzają wiedzę z zakresu edukacji teatralnej. Uczestnicząc w przedstawieniach, dzieci dorastają do roli widza i odbiorcy sztuki. Wychowanie przez teatr rozwija u wychowanków umiejętność przeżywania, kształtuje wrażliwość estetyczną, postawy moralne i ogólną kulturę. Sztuka teatralna uczy życiowej mądrości i jednocześnie bawi małego widza.

 

10. Liczne wycieczki i codzienne spacery

Tradycją naszego przedszkola jest organizownaie wielu wyjśc w ciągu roku szkolnego oraz całodziennej wycieczki na koniec każdego roku szkolnego. Na wycieczki jeździemy wszędzie do biblioteki, do fabryki bombek czy czekolady, do straży pożarnej , Bałtowa... Czym jeżdzimy: autobusem MPK, pociągiem, i autokarem.

W myśl zasady " nie ma złej pogody tylko źle dobrane ubrania" wychodzimy codziennie na spacer, dlatego wszystkie dzieci zaopatrzone są w kalosze, płaszcze przeciwdeszczowe oraz ciepła czapki i rękawiczki.

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy plan dnia

 

Godzina

Czynności

7 00 – 8 00

Zbieranie się dzieci w przedszkolu,

 • rytuał powitania
 • zabawy w kącikach zainteresowań wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, gry edukacyjne,

8 00 – 8 30

Śniadanie:

 • mycie rąk
 • wspólne spożywanie posiłku,
 • porządkowanie po śniadaniu,
 • mycie zębów.
 • 30 – 10 15
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
 • spacery, wyjścia na plac zabaw, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
 • Zajęcia dodatkowe (ZGODNIE Z PLANEM NA DANY ROK SZKOLMNY)

10 15 – 11 00

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

11 00 – 11 15

Przygotowanie do obiadu:

 • sprzątnięcie zabawek,
 • korzystanie z toalety,
 • mycie rąk.
 • 11 15 – 12 00
 • Obiad - ZUPKA:
 • Zupka - wspólne spożywanie posiłku,
 • sprzątanie po posiłku,

12 00 – 12 15

Przygotowanie do leżakowania; bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

12 15 - 14 00

Leżakowanie.

14 00 - 14 15

Czynności higieniczno – samoobsługowe:

 • Przygotowanie do posiłku,
 • korzystanie z toalety,
 • mycie rąk.

14 15 – 14 30

Obiad - DRUGIE DANIE:

 • wspólne spożywanie posiłku,
 • sprzątanie po posiłku.

14 45 – 17 00

 • Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,
 • zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci
 • obserwacja pedagogiczna, ćwiczenia indywidualne z dziećmi,
 • rozmowy z rodzicami
          16 00 – 16 30  

Czynności higieniczno – samoobsługowe:

 • Przygotowanie do posiłku,
 • korzystanie z toalety,
 • mycie rąk
 • PODWIECZOREK

17 00 – 17 30

Zabawy dowolne

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 9.00 do 14.00

 

     

 

przedszkole Posiada własną kuchnię.

Potrawy są urozmaicone, lekkostrawne i zdrowe a rodzice mają możliwość modyfikowania jadłospisu wg upodobań ich dzieci. W pożywieniach znajdują się wszystkie składniki, które są niezbędne w budowie i normalnego działania organizmu.

Posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie ze świeżych produktów, częściowo z eko produktów bez używania konserwantów i sztucznych "ulepszaczy".
Wszystkie mięsa i ryby poddane są obróbce termicznej w piecu konwekcyjno-parowym (bez użycia tłuszczu) 

Kontrolę nad żywieniem i stanem sanitarno-higienicznym sprawuje Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. 

 

Tygodniowy jadłospis  jest zawsze podawany do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń oraz w przez poczte elktroniczną. .

 

Godzina

Czynności

7 00 – 8 00

Zbieranie się dzieci w przedszkolu,

 • rytuał powitania
 • zabawy w kącikach zainteresowań wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, gry edukacyjne,

8 00 – 8 30

Śniadanie:

 •  mycie rąk,
 • wspólne spożywanie posiłku,
 • porządkowanie po śniadaniu,
 • mycie zębów

8 50 – 10 15

 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
 • spacery, wyjścia na plac zabaw, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
 • Zajęcia dodatkowe (zgodnie z planem na dany rok szkolny)

10 15 – 11 00

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

11 00 – 11 15

Przygotowanie do obiadu:

 • sprzątnięcie zabawek,
 • korzystanie z toalety,
 • mycie rąk.

11 15 – 12 00

Obiad - ZUPKA:

 • wspólne spożywanie posiłku,
 • sprzątanie po posiłku,

12 00 – 12 15

Przygotowanie do leżakowania; bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

12 15 - 14 00

Leżakowanie.

14 00 - 14 15

Czynności higieniczno – samoobsługowe:

 • Przygotowanie do posiłku,
 • korzystanie z toalety,
 • mycie rąk.

14 15 – 14 30

Obiad - DRUGIE DANIE:

 • wspólne spożywanie posiłku,
 • sprzątanie po posiłku.

14 45 – 17 00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

 • zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci
 • obserwacja pedagogiczna, ćwiczenia indywidualne z dziećmi,
 • rozmowy z rodzicami
         16 00 – 16 30  

Czynności higieniczno – samoobsługowe:

 • Przygotowanie do posiłku,
 • korzystanie z toalety,
 • mycie rąk
 • PODWIECZOREK

17 00 – 17 30

Zabawy dowolne

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 9.00 do 14.00

 

     

Przedszkole Posiada własną kuchnię.

Potrawy są urozmaicone, lekkostrawne i zdrowe a rodzice mają możliwość modyfikowania jadłospisu wg upodobań ich dzieci. W pożywieniach znajdują się wszystkie składniki, które są niezbędne w budowie i normalnego działania organizmu.

Posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie ze świeżych produktów, częściowo z eko produktów bez używania konserwantów i sztucznych "ulepszaczy".
Wszystkie mięsa i ryby poddane są obróbce termicznej w piecu konwekcyjno-parowym (bez użycia tłuszczu) 

Kontrolę nad żywieniem i stanem sanitarno-higienicznym sprawuje Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. 

 

Tygodniowy jadłospis  jest zawsze podawany do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń oraz w przez poczte elktroniczną. .

Zasady obowiązujące w naszym przedszkolu

W SALI PRZEDSZKOLNEJ;

  • witamy się z Panią po wejściu do sali przedszkolnej
  • żegnamy się z Panią po wyjściu z sali do domu
  • pomagamy sobie wzajemnie, troszczymy się o innych, słuchamy siebie uważnie;
  • dzielimy się tym, co mamy;
  • mamy prawo do błędu;
  • stosujemy zasadę – dziewczynka ma pierwszeństwo;
  • mówimy do siebie miłe słowa tak by nie robić nimi nikomu krzywdy;
  • nie krzyczymy, mówimy umiarkowanym głosem;
  • używamy form grzecznościowych: proszę, dziękuje, a mówiąc słowo przepraszam podajemy rękę osobie, która przepraszamy;
  • okazujemy szacunek dorosłym i starszym osobom uważnie słuchając co do nas mówią i o co proszą;
  • chodzimy po przedszkolu a nie biegamy i nie skaczemy;
  • nie wychodzimy z sali bez zgody Pani, zgłaszamy wyjście do toalety;
  • w czasie zabawy bawimy się wspólnie nie zabierając sobie zabawek;
  • Dzień ulubionych zabawek jest w każdy piątek, wtedy można przynieść swoje ulubione zabawki,
  • nie przynosimy zabawek militarnych jak pistolety, karabiny itd. oraz żadnych zabawek służących do walki takich jak miecze, szpady …itd.;
  • jak najlepiej spełniamy dyżury;
  • zgłaszamy Pani wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci;
  • zawiadamiamy Panią o zniszczonych zabawkach lub meblach;
  • nie bierzemy żadnych zabawek do buzi;
  • kończymy zabawę po usłyszeniu sygnału, reagujemy na sygnały tamburyna sygnalizujące nam polecenia: siadamy w kole, ustawiamy się w kole, ustawiamy się w pociąg, ustawiamy się w pary;
  • dokładnie sprzątamy zabawki i miejsca pracy (odkładamy przybory na wyznaczone miejsce, zasuwamy krzesełka)
  • dbamy o czystość i porządek w swoich szufladach i nie zaglądamy do cudzych;
  • w czasie relaksu zachowujemy się w miarę możliwości cicho;
  • zasłaniamy usta przy kichaniu i kasłaniu;

W SZATNI

  • układamy kapcie i buty na swojej półce w szatni;
  • wieszamy kurtkę na wieszaku, wkładamy na półki czapkę, szalik, rękawiczki;
  • dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni;
  • wchodząc do szatni z dworu wycieramy porządnie buty o wycieraczkę;
  • wychodząc cała grupa z przedszkola czekamy w ciszy aż wszyscy się ubiorą;

W ŁAZIENCE

  • w toalecie nie podglądamy się wzajemnie ponieważ. jest to brak kultury osobistej;
  • po wyjściu z toalety spuszczamy wodę i myjemy ręce;
  • przed każdym posiłkiem i po przyjściu z dworu myjemy zawsze ręce i pamiętamy o zakręcaniu kranu;
  • po śniadaniu myjemy zęby;
  • szczoteczki wkładamy do kubeczków;
  • dbamy o swoje ręczniki (każdy musi mięć wieszaczek), brudne ręczniki zabieramy do domu raz na tydzień;
  • nie chlapiemy sie woda i nie bawimy światłem;
  • po wyjściu z łazienki ostatnia osoba gasi światło i zamyka drzwi.

NA PLACU ZABAW

  • nie wychodzimy poza plac zabaw;
  • nie podchodzimy pod huśtawki w momencie gdy inne dzieci bujają się na nich;
  • na zjeżdżalnie wchodzimy po schodkach a nie po zjeżdżalni i zjeżdżamy z niej na plecach nogami w dół;
  • nie wynosimy piasku z piaskownicy i nie sypiemy się piaskiem;
  • śmieci wyrzucamy do kosza a nie na ziemie;

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU NALEŻY:

  • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów,
  • rzetelnie spełniać dyżury
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  • używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,
  • pomagać dzieciom młodszym starać sie utrzymać porządek wokół siebie (sprzątać zabawki),
  • być uprzejmym,
  • bawić się zgodnie,
  • słuchać poleceń dorosłych,
  • dbać o książki i zabawki,
  • dbać o czystość i porządek,
  • szanować pracę innych,
  • okazywać co myślimy i czujemy,

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE MOGĄ:

 • bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,
 • przezywać innych,
 • wyśmiewać się z innych,
 • przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
 • niszczyć prace innych,
 • krzyczeć i hałasować,
 • biegać w sali zajęć,
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkola

W SALI PRZEDSZKOLNEJ;

  • witamy się z Panią po wejściu do sali przedszkolnej
  • żegnamy się z Panią po wyjściu z sali do domu
  • pomagamy sobie wzajemnie, troszczymy się o innych, słuchamy siebie uważnie;
  • dzielimy się tym, co mamy;
  • mamy prawo do błędu;
  • stosujemy zasadę – dziewczynka ma pierwszeństwo;
  • mówimy do siebie miłe słowa tak by nie robić nimi nikomu krzywdy;
  • nie krzyczymy, mówimy umiarkowanym głosem;
  • używamy form grzecznościowych: proszę, dziękuje, a mówiąc słowo przepraszam podajemy rękę osobie, która przepraszamy;
  • okazujemy szacunek dorosłym i starszym osobom uważnie słuchając co do nas mówią i o co proszą;
  • chodzimy po przedszkolu a nie biegamy i nie skaczemy;
  • nie wychodzimy z sali bez zgody Pani, zgłaszamy wyjście do toalety;
  • w czasie zabawy bawimy się wspólnie nie zabierając sobie zabawek;
  • Dzień ulubionych zabawek jest w każdy piątek, wtedy można przynieść swoje ulubione zabawki,
  • nie przynosimy zabawek militarnych jak pistolety, karabiny itd. oraz żadnych zabawek służących do walki takich jak miecze, szpady …itd.;
  • jak najlepiej spełniamy dyżury;
  • zgłaszamy Pani wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci;
  • zawiadamiamy Panią o zniszczonych zabawkach lub meblach;
  • nie bierzemy żadnych zabawek do buzi;
  • kończymy zabawę po usłyszeniu sygnału, reagujemy na sygnały tamburyna sygnalizujące nam polecenia: siadamy w kole, ustawiamy się w kole, ustawiamy się w pociąg, ustawiamy się w pary;
  • dokładnie sprzątamy zabawki i miejsca pracy (odkładamy przybory na wyznaczone miejsce, zasuwamy krzesełka)
  • dbamy o czystość i porządek w swoich szufladach i nie zaglądamy do cudzych;
  • w czasie relaksu zachowujemy się w miarę możliwości cicho;
  • zasłaniamy usta przy kichaniu i kasłaniu;

W SZATNI

  • układamy kapcie i buty na swojej półce w szatni;
  • wieszamy kurtkę na wieszaku, wkładamy na półki czapkę, szalik, rękawiczki;
  • dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni;
  • wchodząc do szatni z dworu wycieramy porządnie buty o wycieraczkę;
  • wychodząc cała grupa z przedszkola czekamy w ciszy aż wszyscy się ubiorą;

W ŁAZIENCE

  • w toalecie nie podglądamy się wzajemnie ponieważ. jest to brak kultury osobistej;
  • po wyjściu z toalety spuszczamy wodę i myjemy ręce;
  • przed każdym posiłkiem i po przyjściu z dworu myjemy zawsze ręce i pamiętamy o zakręcaniu kranu;
  • po śniadaniu myjemy zęby;
  • szczoteczki wkładamy do kubeczków
  • dbamy o swoje ręczniki (każdy musi mięć wieszaczek), brudne ręczniki zabieramy do domu raz na tygodzień;
  • nie chlapiemy sie wodą i nie bawimy światłem;
  • po wyjściu z łazienki ostatnia osoba gasi światło i zamyka drzwi.

NA PLACU ZABAW

  • nie wychodzimy poza plac zabaw;
  • nie podchodzimy pod huśtawki w momencie gdy inne dzieci bujają się na nich;
  • na zjeżdżalnie wchodzimy po schodkach a nie po zjeżdżalni i zjeżdżamy z niej na plecach nogami w dół;
  • nie wynosimy piasku z piaskownicy i nie sypiemy się piaskiem;
  • śmieci wyrzucamy do kosza a nie na ziemie;

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU NALEŻY:

  • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów,
  • rzetelnie spełniać dyżury
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  • używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,
  • pomagać dzieciom młodszym starać sie utrzymać porządek wokół siebie (sprzątać zabawki),
  • być uprzejmym,
  • bawić się zgodnie,
  • słuchać poleceń dorosłych,
  • dbać o książki i zabawki,
  • dbać o czystość i porządek,
  • szanować pracę innych,
  • okazywać co myślimy i czujemy,

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE MOGĄ:

 • bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,
 • przezywać innych,
 • wyśmiewać się z innych,
 • przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
 • niszczyć prace innych,
 • krzyczeć i hałasować,
 • biegać w sali zajęć,
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkola
Pliki do pobrania