Dostarczania posiłków do Przedszkola

Przedszkole ul. Zelwerowicza 14

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

na usługi dostarczania posiłków
do Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motylek” w Rzeszowie

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek” Julia Szargut, ul. Mazowiecka 56A, 35-024 Rzeszów, NIP 8133170685, REGON 181018040.

  1. Tryb udzielania zamówienia

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV:

55520000-1 usługi dostarczania posiłków

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostarczania posiłków na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla 30 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motylek” w Rzeszowie na ulicy Zelwerowicza 14, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.

Usługa obejmuje przygotowywanie i dostarczanie do wskazanej sali w przedszkolu posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 30 dzieci dziennie w wieku od 2,5 do 7 lat. Posiłki obejmują:

- śniadanie

- dwudaniowy obiad

- podwieczorek

- napoje

 

 

Szczegóły w plikach do pobrania

Pliki do pobrania

wstecz