Opłata miesięczna za pobyt wraz z wyżywieniem wynosi: 250,00 zł.

 

Tytuł projektu: Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Niebieski Motylek”
Okres realizacji: 01.04.2017-31.08.2018

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na terenie powiatu rzeszowskiego i Rzeszowa poprzez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu "Niebieski Motylek" w Rzeszowie oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe z logopedii, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki w okresie do 31.08.2018 roku.

Grupa docelowa: 30 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa lub pow. rzeszowskiego